Trainingen in bedrijven en organisaties

Aanbod

Loopbaanplanning/begeleiding LEES MEER
Re-adaptatie: psychosociale en loopbaanbegeleiding LEES MEER
Begeleiding naar het pensioen LEES MEER
Begeleiding personeel in de kinderopvang LEES MEER
Begeleiding personeel in de bejaardenzorg LEES MEER
Begeleiding personeel in het basisonderwijs LEES MEER
Omgaan met klachten en conflicten LEES MEER
Stress en ontspanning LEES MEER
Basisreeks Sociale Vaardigheden LEES MEER
Binnenkort meer info over volgende trainingen LEES MEER

Loopbaanplanning/begeleiding

Deze cursus is gericht op het onderzoeken van je eigen mogelijkheden, ervaring en verwachtingen i.v.m je carrière. Neem er nu eens rustig de tijd voor … en blik terug/vooruit op je professionele leven. Breng data, c.v. en info mee, want er wordt gewerkt aan je persoonlijke tijdsbalk. Onderverdelingen op de tijdsbalk zijn: studies, werk, privé e.a. Door het uitwerken hiervan worden reeds een aantal “toevalligheden” duidelijk.
Je werkt zelfstandig en deels in groepsverband. Elke deelnemer heeft de kans voor individuele duiding van de tijdsbalk. We kijken naar je groeikansen en je leerpunten.
Zelf kan je dan je nieuwe strategie op papier uitwerken, met meer kans op slagen !

Doelgroep:mensen op een keerpunt in hun professionele leven
Dat kan betekenen: ontslag, fusie bedrijf, schoolverlater, succesvol medewerker/bedrijfsleider, promotie e.a.
Aantal deelnemers: 8 à 12

Re-adaptatie: psychosociale en loopbaanbegeleiding

Mensen die langdurig ziek zijn, vinden soms de weg niet meer terug naar de arbeidsmarkt.
Belangrijk is om, binnen je huidige mogelijkheden, te zoeken naar een re-adaptatie. Deze individuele begeleiding/opleiding biedt ondersteuning in je herstel. Je bent veranderd. Welke kwaliteiten wil je leren inschakelen ? Kan je in de huidige situatie je beperkingen versus je mogelijkheden aanvaarden ?
Of ben je eerder aan een heroriëntatie toe ?
Het terugvinden van je evenwicht en zelfvertrouwen kan door het erkennen van je huidige noden en behoeften in de werksituatie.
Doelstelling is je de nodige steun te bieden bij dit intense veranderingsproces. Op jouw vraag praat ik met de werkgever (bestaande of nieuwe) en bereiden we samen je terugkomst voor.
Aanvaarden, onderzoeken, het opmaken van je eigen actieplan … en uiteindelijk overgaan tot actie !
Een op maat gemaakt actieplan heeft het meeste kans op slagen als het rekening houdt met alle partijen.. En dat levert dan weer werkvreugde op. Het gevoel te kunnen bijdragen. Meetellen in de maatschappij. En dat is van onschatbare waarde !

Begeleiding naar het pensioen

Een nieuwe levensfase dient zich aan.
Hoe kan je jezelf daar nu het best op voorbereiden ? Voor sommige mensen is het een bittere pil: ze hebben afgedaan. Onze cultuur heeft nog heel wat in te halen op vlak van respect voor de oudere generatie. Ligt het accent niet meer op fysieke kracht, je wint aan wijsheid en aan maturiteit. Het leven zelf én je leeftijd geven je het vermogen te overschouwen. Wat jonge mensen nog niet kunnen wegens gebrek aan ervaring. Ik wil mensen dit alternatief aanbieden van herwaardering. Zin en betekenis geven aan je leven. Als de druk van de pan is en het niet meer MOET, wat kies je dan om te doen met je kennis en je vaardigheden ? Het delen, doorgeven aan de jongere generatie? Of iets anders wat meer bij je persoonlijkheid past ?
Het actief en betekenisvol werken met én aan je kwaliteiten is een garantie voor werkvreugde en een goede gezondheid. Het is bewezen dat mensen die hier voor kiezen langer leven en gelukkiger zijn.

Begeleiding personeel in de kinderopvang

In de kinderopvang werken is intensief, verscheiden én veeleisend. Het vraagt leren omgaan met de noden en behoeften van de kinderen, de ouders én jezelf. Als begeleider moet je dus leren prioriteiten te stellen, een zekere structuur te bieden. Structuur ten voordele en niet ten koste van de mens. Hoe je in je beroep staat is een weerspiegeling van wie je bent, met je beperkingen en je mogelijkheden. Welke kwaliteiten vereisen dit beroep ? Deze cursus is een aanbod om een groeiproces aan te gaan. Er sterker en zelfverzekerder uit te komen. Je thuis te voelen in je team, voor jezelf kunnen opkomen… Maar vooral ook te kijken naar dat wonderlijke wezen van die kleine mens die aan je toevertrouwd wordt. We gaan na wat een kind nodig heeft in elke ontwikkelingsfase. Als begeleider kan je met die kennis een baken zijn voor de kinderen, ouders en je medewerkers. Elk kind en elke mens heeft recht op een individuele benadering. Dat is mijn uitgangspunt.

Begeleiding personeel in de bejaardenzorg

Het begeleiden van bejaarden is vaak heel aangrijpend: hun ziekte, hun aftakeling … Hoe sta je daarin als verzorger ? Het roept ook in jouw ziel weerstand, deemoed of angst op.
Het leven is een voortdurend proces van verandering. Niks blijft hetzelfde en toch herhaalt de cyclus zich, telkens weer anders.
Naargelang van de noden van de verzorgers gaan we in op thema’s zoals:

 • rouw en afscheid nemen
 • samenwerking binnen het team
 • samenwerking met andere teams: o.a. het verplegend personeel (vaak een conflictbron van minderwaardigheid versus meerderwaardigheid)
 • onthaal en omgang met de familie
 • ethiek en visie binnen de bejaardenzorg

Begeleiding personeel in het basisonderwijs

Schoolmoeheid bij kinderen, burn out bij het onderwijzend personeel, de toenemende druk administratief, in de media, de snelheid van de informatiestroom …
Hoe blijf je bij dit alles rustig, moedig én met de nodige humor verder gaan ? Onze leraren krijgen niet meer de waardering, noch de ondersteuning die ze verdienen. Sociaal-cultureel gezien schuiven de ouders steeds vaker hun taken door aan het lerarenkorps. De lat wordt steeds hoger gelegd.
Met deze cursus wil ik je een innerlijke ruimte bieden om na te gaan, te onderzoeken wie je bent en hoe je van hieruit kunt bouwen aan je eigen stijl en werkwijze.
Naast groepswerk krijg je ook individuele opdrachten. We bekijken de ontwikkelingsfasen van het kind en wat dat aan groeikansen en mogelijkheden in zich houdt. Met deze voorbereiding ben je vast in staat je beroep een nieuwe impuls te geven !

Omgaan met klachten en conflicten

Extern

Personeel dat in de eerste lijn werkt krijgt vaak te maken met het ongenoegen van de klanten. Ook al dragen zij geen verantwoordelijkheid in het probleem, zij zijn het gezicht van de firma. Je kan de maturiteit van een bedrijf/organisatie aflezen aan hoe die eerste-lijn-mensen met klachten omgaan. Meestal leren we thuis en op school niet hoe we dit constructief kunnen aanpakken en zitten we heel snel in de verdediging. Het gevolg is dat de klant zich niet gehoord voelt en in kwaadheid vertrekt. Zo ontstaat een negatieve roddelstroom omdat het probleem niet geregeld is. Mijn visie is om het probleem binnenshuis te houden én het op te lossen. Dit creëert bij de klant het vertrouwen dat, zelfs al is het moeilijk, er toch een oplossing mogelijk is. Bedoeling is wel dat beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen zonder grenzeloos de ander in alles gelijk te geven. Deze vaardigheid aanleren schept meer plezier bij het personeel én bij de klant. Je kan hier dus spreken van een win-win situatie.

Intern

Omgaan met klachten en conflicten binnen je bedrijf behoort ook tot de opties. Je kan hiervoor een cursus op maat laten maken, nà een studie ter plekke van het probleem. Mijn ervaring is dat er heel veel energie in het onopgeloste probleem gaat zitten en dat werkt verlieslatend. Er is een sterke personeelswissel, er is ziekteverzuim, er is gebrek aan inzet en motivatie. Er is geen prettige werksfeer. De meeste mensen vertonen vermijdingsgedrag als het om problemen gaat. De realiteit leert dat dit het alleen maar erger maakt. Dus meteen de koe bij de horens vatten!

Stress en ontspanning

We leven in een hectische tijd. Het gaat niet snel genoeg. Het is niet goed genoeg. Het moet dus sneller, beter … We lopen onszelf voorbij… En wie stuurt er dan nog ?
De cursus steunt op twee pijlers:

 1. het leren ontspannen
 2. inzicht verwerven in de werking van stress

Via oefeningen en relaxatie werken we eerst aan de vermindering van je huidige spanning. Voor sommigen kan dat al een heel moeilijke opdracht zijn: tijdelijk even loslaten … Vanuit die toestand van diepe ontspanning is er de ruimte om over je werksituatie na te denken. Je leert bij jezelf en anderen herkennen hoe je stress opbouwt. Hoe kan je die negatieve spiraal stoppen ? Je werkt afwisselend zelfstandig en in groepsverband. Losse soepele kledij is belangrijk bij de oefeningen.
Na de ontspanning en het inzicht, is het van belang dit te leren toepassen in je arbeidssituatie. Het is dan ook aangewezen om een aantal follow-up dagen te voorzien, zodat je met je specifieke problemen terecht kunt.

Basisreeks Sociale Vaardigheden

Elke beroepssituatie verlangt een zekere vaardigheid in omgaan met mensen. Afhankelijk van je functie moet je jezelf aanpassen aan de noden van de opdrachtgever, de klant, je medewerkers… en toch terzelfder tijd goed voor jezelf leren zorgen. Een hele opgave, die om een grote dosis kennis en flexibiliteit vraagt.
Dat kan extra stress veroorzaken. Men gaat vermijdingsgedrag vertonen. Zo kan men de sfeer op het werk verzieken. Professionaliteit vereist dat je jouw gevoelens leert erkennen en inschakelen als je motor, je energiebron. Bij vermijdingsgedrag loert ziekteverzuim om de hoek. In extreme gevallen leidt dit tot depressie of een opvallende personeelswissel.
Tijdens de cursus is er ruimschoots de tijd om individueel en in groep te oefenen. Je brengt je talenten en valkuilen in kaart. Je leert deze inzichten toepassen. In je actieplan noteer je de vaardigheden die je wil ontwikkelen en gebruiken op de werkvloer.
Het doel in de werksituatie is: tevreden klanten, werknemers én werkgevers.
Welke vaardigheden worden ingeoefend ?

 • actief leren luisteren
 • open vragen leren stellen
 • omgaan met waardering en kritiek
 • “nee” leren zeggen
 • assertiviteit leren ontwikkelen
 • macht, onmacht en almacht leren hanteren
 • e.a.

Binnenkort meer info over volgende trainingen

 1. Wandel Coaching
 2. Individuele Coaching
 3. Het nut van relaxatie en meditatie
 4. Sound Healing Sessie
 5. Vitaliteit op de werkvloer
 6. De dynamische man/vrouw
 7. Creatieve processen inviteren
 8. Basisreeks Communicatie technieken en analyse
 9. Teambuilding: je medewerkers herontdekken
 10. Samenwerking: inviteren – confronteren – realiseren
 11. Humor op het werk
 12. Hoe kunnen wij Enthousiasme, creativiteit en dynamiek ontwikkelen ?
 13. Ontwikkelingsfasen van een team/bedrijf
 14. Veranderingsprocessen coachen
 15. Bedrijfscultuur
 16. Ethiek en visie in het bedrijfsleven
 17. Leiding geven, de autoriteit van binnenuit